ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΜΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΜΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΜΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΜΑ

saving form...
saving form...
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016
ΑΛΜΑ - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
  ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  ΘΕΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
  ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Συμπληρώστε τους βαθμούς στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχετε επιλέξει.
Ν. Γλώσσα  
Ν. Γλώσσα  
Ν. Γλώσσα  
Αρχαία  
Φυσική  
Μαθηματικά Προσ/μου  
Ιστορία Προσ/μου  
Χημεία  
Α.Ε.Π.Π.  
Για κάθε ομάδα προσανατολισμού προβλέπετε να επιλέξετε ένα ή δύο επιστημονικά πεδία από
τα παρακάτω. Συμπληρώστε τους βαθμούς στα αντίστοιχα μαθήματα που απαιτούνται.
1o Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές
και Κοινωνικές Επιστήμες
Λατινικά  
       
ΜΟΡΙΑ          
2o Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές
Επιστήμες
    Μαθηματικά Προσ/μου  
   
    ΜΟΡΙΑ      
3o Πεδίο
Επιστήμες
Υγείας και Ζωής
Βιολογία Γ.Π.  
Βιολογία Προσ/μού  
Βιολογία Γ.Π.  
ΜΟΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ  
4o Πεδίο
Επιστήμες της
Εκπαίδευσης
Μαθηματικά Γ.Π.  
Ιστορία Γ.Π.  
Ιστορία Γ.Π.  
ΜΟΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ  
5o Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας
και Πληροφορικής
        Α.Ο.Θ.  
        ΜΟΡΙΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

AddThis Sharing
Show